Kép szerzői jog

Kép szerzői jog

A honlapon található képek, grafikák, szövegek, valamint környezetük és a szellemi termékek a hatályos magyar és a nemzetközi jog által egyaránt védettek, illetve szellemi termékekre vonatkozó védettséget élveznek.
Ezeket - ZIPPER - Kereskedőház Kft előzetes írásos engedélye nélkül - kereskedelmi célra, kiadásra sem változatlanul, sem átalakítva, nem szabad felhasználni,  illetve más honlapon sem szabad megjeleníteni.